Nulägesanalys

Nulägesanalys

In Body 720

En nyhet på Blekinge Health Arena är In Body 720, ett analysverktyg för kroppssammansättning. En impedansmätning av detta slag kan användas inom olika områden och för olika syften, till exempel inom rehabilitering, neurologi, idrottsmedicin och såklart för dem som redan är i träning, både på elit och på motionsnivå. Varje person som mäts får en komplett analys om sitt nuläge och vid uppföljning får man sedan en tydlig bild av träningseffekten, förändring i näringsintag eller metabolismen under den givna tidsperioden.

Ge dig själv en kick, ta reda på hur du mår idag så att du orkar mer imorgon! Med en snabb och smidig mätning så får du reda på hur du mår på insidan – muskelmassa, vätska, fett och vikt. Jag hjälper dig att tolka resultaten i en personlig feedback och sedan finns det möjlighet att komplettera med träning och/eller kostrådgivning.

  • In Body mätning med personlig feedback – Pris 495 kr
  • In Body mätning med personlig feedback samt uppföljande mätning– Pris 900 kr

Vi lämnar gärna offerter för både större och mindre grupper så återkom gärna med er förfrågan.

 

Hälsoprofilbedömning

Var står du idag när det gäller din hälsa och var vill du vara? Gör en nulägesanalys genom att genomföra en hälsoprofilbedömning.

HPB är den ledande metoden att motivera till förändringar i livsstil och hälsovanor. Syftet är att få dig att se kopplingen mellan dina levnadsvanor och hälsoupplevelser och vilken betydelse de har för din hälsa.

Så här går det till:

  • I lugn och ro får du besvara ett frågeformulär som ska avspegla ditt liv den senaste månaden
  • På dagen för hälsoprofilbedömningen görs en blodtrycks- och skelettmätning och därefter förs en diskussion kring hälsan med din testledare.
  • Själva konditionsdelen genomförs med hjälp av ett så kallat submaximalt cykeltestet som varar 6-15 minuter. Detta innebär att vi endast ska uppnå 50% av din maximala syreupptagningsförmåga och det gör du genom att få upp pulsen som motsvarande en rask promenad. Det första testet tar totalt ca 1,5 tim att genomföra.

Då test och konditionstalen avspeglar dagens situation så är det lämpligt att göra uppföljning inom 6-12 månader för att se förändring över tiden.

 

Funktionell analys av muskler

Här går jag igenom dina muskler och tittar på hur de fungerar. Du får genomföra ett antal övningar. Resultatet av den analysen går vi igenom tillsammans

Wellivate

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: